Wednesday, November 2, 2022

2655. Thơ NGUYÊN TÊN Dứt

Tranh Ann Phong
 

đóng chặt cánh cửa,

để lại tất cả sau lưng

như thời nào đẩy mái ngược dòng

ra đi nhắm mắt hòng thoát

 

đóng chặt cánh cửa

nhốt từng giấc mơ sao trời

khóa trái mọi trối trăn

những hồn ma hệ lụy

 

đóng chặt cánh cửa và quăng đi chìa khóa

chiếc rương của một thời châu báu

bầu rượu tràn hớp say

căn nhà có huyễn tưởng bóng mát

 

đóng chặt cánh cửa

vứt bỏ mẩu quen thuộc cuối cùng nào sót lại

ngoài kia những chiếc lá ố vàng đang rụng

mùa thu cũng bỏ đi

 

đi như một linh hồn rút lui không định trở lại

đi chuyến nhẹ hẫng về mai sau

 

cầu cho trót lọt

 

nguyên yên