Friday, November 11, 2022

2670. VĨNH ĐIỆN 12 ca khúc phổ thơ Phạm Cao Hoàng • Ca sĩ NGỌC QUY.

Chân dung Vĩnh Điện do Vũ Quốc vẽ

12 ca khúc này được giới thiệu bởi website SAIGONOCEAN3.COM. Đây là một website chuyên về âm nhạc do nhà thơ Lê Hân sưu tầm và lưu trữ.  Cả chục ngàn ca khúc với nhiều thứ tiếng, nhiều thể loại được giới thiệu trên website này.  12 ca khúc Vĩnh Điện phổ thơ Phạm Cao Hoàng gồm: