Monday, November 14, 2022

2672. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Thoảng cóMột hồi em biến đi đâu mất

dây hoa leo im ỉm cổng nhà

một hồi tôi đứng thở dốc

buổi chiều ngậm muối sương pha

 

Mùa đông sắp tới ngất ngư con đường trắng

những chiếc ụ kèn thổi lá tu oa

kìa xem da dẻ trên đồi tím

lướt thướt chân mây một khóm nhà

 

Một hồi em hiện ra nói cười như thể

những vết chim gấp rút cuộc di hành

bên kia biển trường thành vô vọng

nơi hội hè bậu cửa thất thanh

 

Một hồi tôi một hồi em đuổi bắt

những gã làm thơ chạy quanh đèn cù

voi ngựa sao tua và lính lệ

sáng xanh im con chữ rối mù

 

Một hồi ta nhìn nhau ngờ ngợ

Em đấy sao tôi đây sao

những chiếc quai xanh hóa hình thiết bị

Khóa lối đi chung một bửng rào

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

11.11.22