Wednesday, November 16, 2022

2676. THÂN TRỌNG SƠN dịch và giới thiệu LÉOPOLD- SÉDAR SENGHOR (1906-2001) THƠ GỞI NGƯỜI ANH EM DA TRẮNG

opold- Sédar Senghor (1906-2001)


THƠ GỞI NGƯỜI ANH EM DA TRẮNG

 

Hi ngưi anh em da trng,

Khi sinh ra, tôi đen,

Khi ln lên, tôi đen,

Khi ra nng, tôi đen,

Khi đau m, tôi đen,

Và khi chết, tôi sẽ đen.

 

Còn anh, ngưi da trng,

Khi sinh ra, anh hng

Khi ln lên, anh trng,

Khi ra nng, anh đ,

Khi thm lnh, anh xanh.

Khi lo s, anh tái,

Khi đau m, anh vàng

Và khi chết, anh xám.

Vy thì, trong hai chúng ta,

Ai mi là ngưi DA MÀU ??

(THÂN TRỌNG SƠN dịch từ nguyên tác Tiếng Pháp Poème à mon frère blanc)                                             ) 

 

Poème à mon frère blanc                                             

 

Cher frère blanc

Quand je suis né, j’étais noir,

Quand j’ai grandi, j’étais noir,

Quand je suis au soleil, je suis noir,

Quand je suis malade, je suis noir,

Quand je mourrai, je serai noir.

 

Tandis que toi, homme blanc,

Quand tu es né, tu étais rose,

Quand tu as grandi, tu étais blanc,

Quand tu vas au soleil, tu es rouge,

Quand tu as froid, tu es bleu,

Quand tu as peur, tu es vert,

Quand tu es malade, tu es jaune,

Quand tu mourras, tu seras gris.

 

Alors, de nous deux,

Qui est l’homme de couleur ?

  

Bài thơ ngắn, lời giản dị dễ hiểu nhưng nội dung nêu lên một vấn đề lớn, gây sự chú ý ngay khi được phổ biến. Tên tác giả cũng gây bất ngờ lớn.


Léopold-Sédar Senghor là ai ?

  

Sinh năm 1906 tại Joal, nước Sénégal, L.S. Senghor được biết đến như một nhà thơ đã xuất bản trên 10 tác phẩm liên tục từ 1945, tất cả đều gắn với nền văn hóa da đen. Từ thời sinh viên, Ông đã cùng các bạn chủ trương tờ báo « Sinh viên da đen »(Étudiant noir) và đưa ra khái niệm « négritude »(thân phận da đen), mà Ông định nghĩa là tổng thể các giá trị văn hóa của thế giới da đen, như chúng được diễn đạt trong cuộc sống, trong những định chế và những tác phẩm của người da đen ». Năm 1983, Ông là người châu Phi đầu tiên được bầu vào Viện Hàn Lâm Pháp (Académie française).


Léopold-Sédar Senghor cũng là một nhà chính trị. Ông tham gia chính trường từ năm 1945 khi được bầu làm đại biểu của (thuộc địa) Sénégal tại Quốc hội lập hiến Pháp. Dưới thời tướng de Gaulle, Ông tham gia chính phủ Pháp, năm 1955-1956 Ông là thứ trưởng tại Phủ Thủ tướng, năm 1959 là bộ trưởng.Ông từng là thành viên Ủy ban soạn thảo hiến pháp Cộng hòa Pháp thứ V (1958). Ngày 20/8/1960, Sénégal giành lại chủ quyền, Léopold-Sédar Senghor trở thành Tổng thống đầu tiên của nước cộng hòa non trẻ này và giữ cương vị đó trong năm nhiệm kỳ liên tiếp cho đến khi tự nguyện từ chức vào ngày 31/12/1980. Chính Tổng thống đã sáng tác bài Le Lion rouge (Sư tử đỏ) , quốc ca của nước mình :

 

Cho dù kẻ thù đốt cháy biên thùy của chúng ta

Chúng ta đều đồng lòng đứng lên, vũ khí trong tay,

Một dân tộc vững niềm tin thách thức mọi gian khó,

Hết thảy mọi người, già trẻ, gái trai,

Cùng cất cao lời : Chết chứ không tủi hổ !

 

-Sédar Senghor còn là một nhà văn hóa hoạt động không mệt mỏi cho sự « đối thoại của các nền văn minh nhân loại » thông qua việc xiển dương ngôn ngữ Pháp giúp cho các dân tộc xích lại gần nhau để cùng phát triển. Ông là một trong những sáng lập viên của "Tổ chức hợp tác văn hoá và kỹ thuật" (ACCT), thành lập ngày 20/3/1970 tại Niamey (Niger), tiền thân của Tổ chức Quốc Tế Pháp ngữ (OIF) ngày nay.

 

Có lúc trên mạng lan truyền bài thơ tiếng Anh nhan đề là “ Who is colored” như sau:

 

WHO IS COLORED ?

 

When I born, I black.

When I grow up, I black.

When I go in sun, I black.

When I cold, I black.

When I scared, I black.

When I sick, I black.

And when I die, I still black.

And you white fellow

When you born, you pink.

When you grow up, you white.

When you go in sun, you red.

When you cold, you blue.

When you scared, you yellow.

When you sick, you green.

And when you die, you gray.

And you calling me C O L O R E D ??

  

Bài thơ tự nó xứng đáng với những lời khen ngợi vì nội dung của nó nêu lên một vấn đề nhiều người quan tâm.

 

Và những chú thích kèm theo lại khiến nó nổi tiếng hơn :

 

Written by an African Kid

Nominated by UN as the best Poem of 2006

( Do mt Em bé châu Phi viết

Được tổ chức Liên Hiệp Quốc ghi nhận là Bài thơ hay nhất năm 2006).

 

 Tuy nhiên, thay vì vinh danh bài thơ, hai dòng chú thích trên khiến người đọc tỉnh táo đâm ra nghi ngờ vì những thông tin mơ hồ và phi lý chứa đựng trong đó.

 

- Em bé này tên họ là gì, mấy tuổi, là người nước nào trong số 54 quốc gia của châu Phi ? Hay chí ít là trong số 20/54 quốc gia có sử dụng tiếng Anh của châu Phi ? Sao không nói cụ thể ? Và có phải vì tác giả là một em bé nên bài thơ đã sử dụng một thứ tiếng Anh sai cả mẹo luật với những câu không có hoặc dùng sai động từ ? ( I black, you red, you blue…, I/you cold, I/you sick, I/you born, you calling me … ).

 

- Tổ chức Liên Hiệp Quốc sao lại làm cái việc bình chọn thơ hay ? Cho dù không phải là một trong 6 cơ quan chính ( trong đó có Đại Hội Đồng, Hội đồng Bảo An, Hội đồng Kinh tế - Xã hội … ) mà chỉ là một tổ chức chuyên môn trực thuộc ( như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn Hóa – UNESCO- chẳng hạn ) thì cũng chưa hề nghe nói đến việc bình chọn thơ hay bao giờ.

 

- Dựa vào tiêu chí nào mà chọn được Bài thơ hay nhất ( của thế giới ) cho dù giới hạn ở chủ đề và ngôn ngữ ? Và sao chỉ có năm 2006, trước đó và sau đó là bài thơ nào ?

 

Những nghi ngờ nêu trên tất phải dẫn đến việc đi tìm văn bản gốc và tác giả thực của bài thơ.

 

Soi sáng bởi chủ đề tư tưởng của bài thơ và con số 2006 rất có ý nghĩa, cuộc tìm kiếm dẫn đến kết quả : văn bản gốc không phải là tiếng Anh mà là một bài thơ TIẾNG PHÁP, không phải của một em bé châu Phi vô danh mà của một nhà thơ của lục địa đen mà tên tuổi đã vang lừng khắp năm châu bốn biển : Léopold-Sédar Senghor.

 

Đó chính là bài thơ tiếng Pháp ghi bên trên.

  

THÂN TRỌNG SƠN

dịch và giới thiệu

( Tháng 11/2022 )