Friday, November 18, 2022

2680. Thơ ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi khi đọc bài lục bát của Phạm Cao Hoàng

Đinh Cường by Đinh Trường Chinh

Chiều vang xa tiếng quạ

rừng khô cây đứng trơ

suối cạn dòng sỏi lạnh

người đi trong mưa thưa

 

ngày này chị khổ nạn [1]

hai năm mà như mơ

nhớ lần đến thăm chị

chị đứng ngồi khó khăn

 

bình hoa vàng tươi nở

như thầm thì cúc hoa [2]

như quỳ rừng đà lạt [3]

bao năm xa nhớ nhà

 

chiều tôi về tiếng quạ

oác oác giọng kêu khàn

tiếng kêu đầy mãnh lực

niềm vui anh chứa chan…


Virginia, March 17, 2013

Đinh Cường

(1939-2016)

PHỐ NÚI
Oil on canvas, 24" x 30" - dinhcuong