Saturday, November 19, 2022

2681. Ca khúc mới: TRỞ LẠI MIỀN ĐÔNG • Thơ Phạm Cao Hoàng • Vĩnh Điện phổ nhạc • Ca sĩ Ngọc Quy.

Washington Monument - Google images

TRỞ LẠI MIỀN ĐÔNG

Một bản nhạc vui, điệu valse

Thực hiện tháng 11.2022

nhân Lễ Thanksgiving

đi cùng tôi, giọt sương đêm

nhẹ nhàng như nhạc và hiền như thơ

mơ cùng tôi nhé, Cúc Hoa

giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn

Thơ

PHẠM CAO HOÀNG

Phổ nhạc

VĨNH ĐIỆN

Ca sĩ

NGỌC QUY

Hòa âm

LÊ QUANG ĐẠT


Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Tranh Đinh Cường và Trương Vũ • Ảnh Washington Monument và ảnh chim Cardinal: Google images • Các ảnh còn lại: PCH • Slide show: Thiên Kim • Ghi chú: Bài thơ (viết ngày 17.3.2013) được giữ nguyên văn để làm lời (lyrics) bài hát.

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=5sCwZOYXNOA