Sunday, December 11, 2022

2705. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Bóng mùa

Hoàng Xuân Sơn

BÓNG MÙA


Khi về bóng tối chập cheng

Con mắt thả nổi lóng phèn thu đông

Nghe trong nứt nẻ sen hồng

Tiếng bùn đã gột âm phong quỷ mùa

Chẳng thiết gì nơi được thua

Hằng hà dẫu nặng đôi tờ pháp thân

Nhẹ tay phủi chút bụi trần

Và xin cười nụ cùng hân thưởng này

Trăng mềm thở một ngón tay

Là khi nhật nguyệt đã quày luân lưu

Tiếng chim tiếng chim thư cưu

Hót vang lừng một tuổi thiều phương hoa

 

hoàng xuân sơn

8 novembre 2022