Wednesday, December 21, 2022

2722. Tổng Thống Ukraine ZELENSKY bí mật đến Mỹ.

Photo courtesy of The Boston Globe

Xem tường thuật trực tiếp bằng Tiếng Việt (50 phút)
Theo đường dẫn dưới đây:

Nguồn: VOV Tiếng Việt