Monday, December 26, 2022

2726. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Sinh Tử

Hoàng Xuân Sơn
SINH TỨ
 
Sờ tay vào một khoang trống
Cảm nghiệm đời chiều sắc tro
Sống bấy nhiêu vừa đủ thở
Tình yêu ru một câu hò
 
Chiếc tao nôi xanh màu mắt
Ừ thì nghe khóc nhoẻn cười
Tay non chườm một búp mới
Vẫy chào hoa mộng chơi vơi
 
Ban mai ấm từng giọt sữa
Giọt sương lấp ló khoen chiều
Vòng thời gian chiếc lục lạc
Rung buồn những hạt cô liêu
 
Hồn nông sâu và những chặg
Yêu thiêm thiếp vợi giấc nồng
Đời cho nhau vòng tay ấm
Và cho thêm những vòng không
 
hoàng xuân sơn
22.12.22