Thursday, December 1, 2022

Giới thiệu Tạp Chí Đọc Và Viết Số 13 Giáng Sinh, Tháng 12 năm 2022.

https://www.academia.edu/91295755/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8DcMỤC LỤC Số 13

1- Cây Giáng Sinh và Đám Cưới. Dostoyevsky. 04

2- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới. 15

3- Nobel và Nữ Quyền . Annie Ernaux. 22

    Truyện Ngắn: Mẹ Tôi Qua Đời

4- Thi Sĩ Thế Giới. 44

     Jure Kastelan. Thi Sĩ Yugoslav.

5- Mục Thường Trực: Nhà văn viết về viết văn.

- Geraldine Brook. 51

- Carolyn Chute. 59

6- Truyện Ngắn Thế Giới. 

     William Trevor. Nhà văn Ái Nhĩ Lan. 70

     Học Trò Của Thầy Dạy Dương Cầm. 72

7- Cười. JSTOR. 80

8- Truyện Ngắn Thế Giới

     Jhumpa Lahiri. Nhà văn gốc Ấn. 84

     Bắt Bóng. 85

9-  Văn Học và Phân Tâm Học. 110

10- Dịch Ca Khúc. 114

11- Giới thiệu sách: 136

    Brief Answers to The Big Questions,

    Stephen Hawking.

    Ngu Yên dịch từng kỳ:

    Có Thể Nào Trí Tuệ Nhân Tạo Khôn Hơn

    Con Người?

 

Đọc toàn bộ Tạp Chí Đọc và Viết: số 1 đến số 12

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-Vi%E1%BA%BFt-Magazines