Sunday, December 18, 2022

MUSIC SHEET: 12 ca khúc Vĩnh Điện phổ thơ Phạm Cao Hoàng

VĨNH ĐIỆN: 12 ca khúc phổ thơ Phạm Cao Hoàng.
 
01.Mây khói quê nhà.
02,Bên trời tuyết lạnh.
03.Giữa Đà Lạt sương mù.
04.Mai kia tôi là hạt bụi.
05.Nhớ một dòng sông.
06.Dưới trời Đông Bắc.
07.Đóa hoa hồng trong tuyết.
08.Mùa thu Đức Trọng.
09.Thư gửi mẹ.
10.Đà Lạt và câu chuyện về khu vườn thi sĩ.
11.Trở lại miền đông.
12. Dù sao vẫn cám ơn đời.

1.


2.

3.

4.


5.

6.

7.

8.

9.


10.


11.

12.