Saturday, January 7, 2023

2744. Ca khúc GIẤC MỘNG TRÊN ĐỒI THƠM • Sáng tác và trình bày: NGUYỄN TRỌNG KHÔI.

Nguyễn Trọng Khôi - Ảnh PCH (Virginia, 9.2013)

BẤM VÀO ĐƯỜNG DẪN DƯỚI ĐÂY D9E73 NGHE/XEM: