Friday, January 13, 2023

2753. Ca khúc mới CÚC HOA • Nhạc NGU YÊN (Phổ thơ Phạm Cao Hoàng) • Ca sĩ NGỌC QUY.

Ảnh PCH - Đà Lạt, 1974

Ca khúc mới

C Ú C   H O A

và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ

núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu

núi ngó anh và anh ngó núi

núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu…

Thơ

PHẠM CAO HOÀNG

Phổ nhạc

N G U   Y Ê M

Ca sĩ

NGỌC QUY

Hòa âm

LÊ QUANG ĐẠT

 

Tranh của nhiều họa sĩ: sưu tầm từ Google images • Ảnh nhân vật trong câu chuyện: PCH (Đà Lạt, 1974) • Phụ họa giọng nữ: nhóm bè Cadillac • Slide show: Thiên Kim. Bài thơ (viết năm 1974) được Ngu Yên phổ nhạc vào năm 2022.


Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=p9pGskGcxdU