Tuesday, January 17, 2023

2757. TRỊNH Y THƯ 10 bài Hokku Xuân

Google image

1.
Tầm xuân một nụ hé
     Sướt mướt đêm hôm vũ mộng
          Long lanh hạt nước tròn.
 
2.
Vú xuân mây mẩy
     Đóa hương phong nhị hớ hênh
          Ngẩn ngơ hồn bóng quế.
 
3.
Giấc mơ xuân u hiển
     Trời xanh và đá vàng
          Góc buồn lệ nhỏ tan.
 
4.
Bốn bề xuân khóa mộng
     Không thấy nàng bên trong
          Một mình ta u cư.
 
5.
Xuân tiêu nhất khắc
     Một cơn gió thoảng qua
          Ngọn nến chừ muốn tắt.
 
6.
Mưa xuân vân vi hạt
     Tơ trời mong manh lắm
          Vân mòng làm sao rồi.
 
7.
Ngờ cõi này không thực
     Ta nương náu xuân miên
          Chỉ thấy hoang cổ mộ.
 
8.
Xuân tàn trên hoa tàn
     Nắm cỏ huyên còn nhớ
          Một đời người đã qua.
 
9.
Nhớ xuân trong cổ tích
     Bên kia giồng bờ bụi
          Bóng hình chẳng còn ai.
 
10.
Xuân khứ… Ừ, biết rồi
     Thôi thôi, đừng nói nữa
          Nói nữa cũng vậy thôi.
 
– Trịnh Y Thư 

2023