Tuesday, January 17, 2023

2759. ĐƯỜNG LÁ ME Thơ TRẦN HOÀI THƯ Phổ nhạc HOÀNG CẦM Ca sĩ ANH BẰNG

Google images


ĐƯỜNG LÁ ME

Thơ

TRẦN HOÀI THƯ

Phổ nhạc

HOÀNG CẦM

Ca sĩ

ANH BẰNG

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=Os-TrJ9cW2A