Friday, January 27, 2023

2773. Năm ca khúc phổ thơ Phạm Cao Hoàng của Ngu Yên, Ngàn Thu, Hoàng Văn Phượng, Nguyễn Quyết Thắng.

Google images
 

5 ca khúc này được giới thiệu bởi website SAIGONOCEAN3.COM. Đây là một website chuyên về âm nhạc do nhà thơ Lê Hân sưu tầm và lưu trữ.  Cả chục ngàn ca khúc với nhiều thứ tiếng, nhiều thể loại được giới thiệu trên website này. 

  

Mời quí thân hữu và các bạn bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe 5 ca khúc này với tiếng hát Ngọc Quy và phần hòa âm của nhạc sĩ Lê Quang Đạt. 

https://saigonocean3.com/nghenhacPhamCaoHoang/PCH-3.htm


 

In 5 bản nhạc (music sheet):

http://blogphamcaohoang.blogspot.com/2022/12/music-sheet-12-ca-khuc-vinh-ien-pho-tho.html