Wednesday, February 15, 2023

2795. Thơ Hoàng Xuân Sơn

Hoàng Xuân Sơn

 

BẠCH

Chàng nghe túy lúy

Giữa ngực men rền

Một tầng trăng động

Mấy hồn trang nghiêm

 

RỒI ĐẾN

Chiếc túi phong trần

Bụi ơi là bụi

Con sông đã ngân

Mùa ly biệt tới

 

TẶNG HẢI*

Bên kia bờ cát

Biển đẹp như ngàn

Câu thơ truyền nhiễm

Một trường thiên đang

 

NHIÊN

Bình yên sắc lạ

Đơn tấu một chiều

Mà hồn thanh nhạc

Rợn về bến liêu

 

NHẢY

Nhảy đựng là đứng

Hò reo nỗi buồn

Khựng cũng là đứng

Khi trời mây tuôn

 

hoàng xuân sơn

8.3.23

*cảm ơn Hải cho sách