Thursday, March 30, 2023

2839. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Vạn dặm

Tranh: A.S HELWIG


Vết cháy sáng cơ ngơi

Vết lụi buồn tâm tưởng

Tôi nghe chậm cuộc đời

Mơ hồ không định hướng

 

Có những lúc làm gì

Loay hoay. rồi bất định

Thấp thỏm của tùy nghi

Đôi mắt và mục kính

 

Như bài thơ rớt chữ

Lượm. nhặt dăm mơ hồ

Ở phía ngoài nhân dạng

Một vẻ trần nhám thô

 

Như hai tay chàm. đục

Vết giời leo lên ngàn

Cơn đau nào hối thúc

Ra đường cùng lang thang

 

Tôi đi và mãi đi

Bầy gió chướng ngang phè

Cắt đứt một trần trụi

Niềm áo xống đăng đê

 

Tập huấn cùng hơ hỏng

Một cung đời vút bay

Một lần nào dung thứ

Một lần nào thu tay

 

Mùa đông còn nuối thở

Chút băng tan bên lề

Đời người như tập vở

Viết tận cùng mê mê

 

h o à n g x u â n s ơ n

28.mars.2023