Sunday, March 12, 2023

Trên Kệ Sách Giới Thiệu NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT The Art of Novel của Milan Kundera Ngu Yên dịch

Trên Kệ Sách Giới Thiệu
 
NGHỆ THUẬT
TIỂU THUYẾT
The Art of Novel của Milan Kundera
Ngu Yên dịch. 178 trang.Link:

https://www.academia.edu/98383333/Ngh%E1%BB%87_

. Vào thế kỷ 20, Marcel Proust đã khám phá ảnh hưởng quá khứ đối với cá nhân và James Joyce đã đặt câu hỏi về khả năng nhận biết hiện tại. Kundera lập luận, chẳng bao lâu nữa tất cả các hệ thống giá trị được chấp nhận sẽ bị mất uy tín và bị bãi bỏ, dẫn đến sự thống trị của tính phi lý. Các tiểu thuyết gia thời hiện đại, bao gồm Franz Kafka, Robert Musil và Hermann Broch, đã đề cập đến tình trạng này. Trong tất cả các thể loại, chỉ có tiểu thuyết mới có khả năng phản ánh những thay đổi trong nhận thức đi kèm với sự xuất hiện của con người hiện đại.

 

Books and Boots:

Đây là một cuốn sách ngắn, chỉ 178 trang với khoảng cách lớn giữa các phần, nhưng nó giải thích rất tốt cách Kundera nhìn nhận lịch sử và chức năng của cuốn tiểu thuyết, như một cuộc điều tra về cảnh ngộ hiện sinh của nhân loại. Nó đã thay đổi hình ảnh trong đầu tôi về Kundera từ một tiểu thuyết gia khiêu dâm thành một nhà tư tưởng kiêm nhà văn theo chủ nghĩa hiện sinh theo truyền thống của Sartre.