Thursday, March 30, 2023

Trên kệ sách Ngu Yên giới thiệu: SÁCH CHÍNH TRỊ BỎ TÚI

 

Trên Kệ Sách Ngu Yên

Giới Thiệu

 

Sách chính trị bỏ túi

29 trangNgu Yên dịch

Link:

https://www.academia.edu/99213112/Ch%E1%BB%A7_Ngh%C4%A9a_D%C3%A2n_T%E1%BB%99c

Trở thành một người yêu nước trước hết là yêu đất nước của mình, sau đó là cam kết thúc đẩy lợi ích cho quê hương theo nhiều cách khác nhau, bằng cách bảo vệ nó trước sự tấn công hoặc làm việc để giúp đất nước thịnh vượng. Một quốc gia ở đây có nghĩa là một địa điểm tự nhiên, nhưng nó cũng có thể bao gồm một hệ thống chính trị—do đó, một người yêu nước La Mã có thể cam kết không chỉ với thành phố Rome mà còn với Cộng hòa hoặc Đế chế La Mã (xem Dietz 1989; Viroli 1995). (Trích trang 7)

 

Sách chính trị bỏ túi

24 trang.Ngu Yên dịch

Link:

https://www.academia.edu/99213419/Kh%C3%A1i_Ni%E1%BB%87m_

Các chính trị gia chủ yếu quan tâm đến vận động chính trị nhưng không chú trọng mức độ chính xác của ngôn từ, mà chỉ tận dụng tác dụng tuyên truyền. Ngôn ngữ không chỉ đơn giản phương tiện giao tiếp, nó là vũ khí; được định hình và mài giũa để truyền đạt ý đồ. Các quốc gia biện minh về 'sự đe dọa chiến tranh nguyên tử’ cho mình nhưng lại lên án các quốc gia khác sở hữu 'vũ khí hủy diệt hàng loạt'. Một quốc gia mạnh xâm lược một quốc gia khác có thể gọi là “vi phạm chủ quyền” của quốc gia yếu, hoặc có thể hô hào dưới danh hiệu “giải phóng.” (Trích trang 5)