Saturday, April 29, 2023

2894. MAI KIA TÔI LÀ HẠT BỤI Thơ PHẠM CAO HOÀNG. Phổ nhạc VĨNH ĐIỆN. Ca sĩ NGỌC QUY.

Rừng Scibilia - Photo by PCH

MAI KIA TÔI LÀ HẠT BỤI


Thơ 

PHẠM CAO HOÀNG.

Phổ nhạc 

VĨNH ĐIỆN.

Ca sĩ 

NGỌC QUY.

Hòa âm 

LÊ QUANG ĐẠT.


Tranh Trương Vũ • Ảnh nghệ thuật LÁ MÙA THU: Đinh Trường Giang • Ảnh nhân vật trong câu chuyện: Tô Duy Thạch và CH • Ảnh sông Đà, núi Nhạn, làng quê Phú Thứ (Tuy Hòa), thung lũng Fox (Virginia): PCH • Các hình ảnh khác: Google images. Slide show: Thiên Kim,


Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=j07NFi5rzoY