Friday, May 12, 2023

2907. MÂY KHÓI QUÊ NHÀ Thơ PHẠM CAO HOÀNG VĨNH ĐIỆN phổ nhạc Ca sĩ NGỌC QUY


MÂY KHÓI QUÊ NHÀ


Thơ PHẠM CAO HOÀNG

VĨNH ĐIỆN phổ nhạc

Ca sĩ NGỌC QUY

Hòa âm LÊ QUANG ĐẠT


Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Hình ảnh núi Nhạn, sông Đà, đập Đồng Cam và làng quê Phú Thứ (cách Tuy Hòa 10 km về phía tây): PCH • Ảnh nhân vật trong câu chuyện: Phạm Huy Bảo • Slide show: Thiên Kim.

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=KFqkkQDsXWo