Tuesday, May 23, 2023

2916. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Chia tay

Ảnh minh họa - Google images

Em về lại Lục Tỉnh
Anh trở ngược ra Trung
Hai xe đò hai phương
Như em anh hai hướng
 
Anh núi rừng lính thú
Em châu thổ đồng bằng
Hai xe đò rước khách
Một chiếc một phương trời
 
Giông hôm nay quá lớn
Trời Sài Gòn quá buồn
Trường Sơn hay Hậu Giang
Xin một lần giông tạnh
 
Cầm tay mà bịn rịn
Thôi anh, em phải về
Thôi em, anh phải đi
Chúng ta thương mà chi
Để muôn ngàn duyên nợ
 
Một xe đò đã đổ
Một xe đò đã đi
Không xe nào đậu mãi
Để ta khỏi chia ly?
 
TRẦN HOÀI THƯ