Tuesday, May 30, 2023

2923. kc Nguyễn Lục Bát

Google images

lục bát

 

đọc thơ lục bát nhớ anh

nhớ thời trăng mọc trên cành liễu dương

hằng nga và khúc nghê thường

em và giấc mộng cỏn con của mình

 

trong thơ lục bát có anh

có cây đàn, có mối tình đầu tiên

có ngọn đồi cỏ mềm xanh

có hàng thông đứng lênh nghênh giữa trời

có hướng dương cười rất tươi

và môi con gái khắp nơi ăn hàng

 

nhưng thơ em đã bỏ quên

đèn vàng hẻm nhỏ đêm đêm thầm thì

anh hàng xóm mới ra đi

mùa mưa trở lại quốc kỳ để tang

bỏ quên người vợ trẻ măng

chờ con say ngủ đốt nhang khấn chồng

bỏ quên ngay cả dòng sông

bao nhiêu lừa dối xuôi dòng về nam

bỏ quên làng mạc điêu tàn

gốc dừa chết, vẫn còn mang hận sầu

bỏ quên tiếng nổ đêm thâu

một viên đạn lớn trên đầu vừa bay

 

và em từ ấy đến giờ

bỏ quên nhỏ bé ước mơ của mình

đọc thơ lục bát nhớ anh

nhớ đời đã đổi nhớ tình đứt ngang

 

những viên gạch nhỏ dát vàng

đập tan lục bát trách ngàn bão giông 

 

kc Nguyễn