Monday, June 5, 2023

2929. Thơ ĐỖ HỒNG NGỌC Nắng phai

TỊNH YÊN • Oil on canvas, 30"x30" • Đinh Cường (2014)

 

Cám ơn em đến

Mùa xuân của anh

Lòng mênh mông hẹn

Tình mênh mông xanh

 

Cám ơn em đến

Mùa xuân của anh

Hoa vàng nở muộn

Bên trời nắng hanh

 

Cám ơn em đến

Mùa xuân của anh

Nhịp đời bước chậm

Cho lòng còn xanh

 

Hôn nhau lần cuối

Yêu nhau lần đầu

Mùa xuân lại đến

Giữa ngày nắng phai

 

Cám ơn em đến

Bàn tay ngón dài

Đếm từng nỗi nhớ

Trên cánh vàng bay...

 

Đỗ Hồng Ngọc.