Saturday, June 24, 2023

2945. MÁI TRƯỜNG XƯA Nhạc Nguyễn Quyết Thắng - Thơ Phạm Cao Hoàng - Ca sĩ Duyên Quỳnh.

Ca sĩ Duyên Quỳnh


MÁI TRƯỜNG XƯA

Thơ

PHẠM CAO HOÀNG

Phổ nhạc

NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Ca sĩ

DUYÊN QUỲNH

Hòa âm

QUANG ĐẠT

Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Ảnh ca sĩ Duyên Quỳnh và ảnh minh họa: sưu tầm từ Google images • Video do Nguyễn Quyết Thắng thực hiện.

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem: