Friday, July 7, 2023

2957. Ca khúc mới: SCIBILIA NGÀY CUỐI THU Thơ PHẠM CAO HOÀNG NGUYỄN QUYẾT THẮNG phổ nhạc Ca sĩ NGỌC QUY • Hòa âm QUANG ĐẠT.

Scibilia ngày cuối thu - Ảnh PCH

SCIBILIA NGÀY CUỐI THU

Thơ PHẠM CAO HOÀNG
NGUYỄN QUYẾT THẮNG phổ nhạc
Ca sĩ NGỌC QUY • Hòa âm QUANG ĐẠT. 

Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Tranh Đinh Cường • Hình ảnh Đà Lạt: PCH •  Hình ảnh Scibilia neighborhood (Virginia): PCH • Các hình ảnh khác: Google images • Slide show: Thiên Kim • Bài thơ (viết năm 2014) được phổ nhạc vào năm 2023.


Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=5D6x4M3QPsE&list=UULFgGMMYD0Uhj3jSQ3atpVK4Q&index=1