Tuesday, July 18, 2023

2966. Đến Ukraine trong những ngày có chiến tranh.

Trong ảnh: YouTuber Lại Ngứa Chân


Lại Ngứa Chân là một YouTuber trẻ người Việt Nam rất đặc biệt. Anh có trình độ Đại học, quốc tịch Đức và Việt Nam, có thể nói được các thứ tiếng Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga… Anh đã đặt chân đến khoảng 160 quốc gia. Riêng Ukraine, trước khi xảy ra cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, anh có đến đó và gần đây anh đã trở lại Ukraine ngay trong những ngày đang có chiến tranh. Đây là video Lại Ngứa Chân vừa đưa lên YouTube.

Bấm vào đường dẫn dưới đây để xem:

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=Xo-Uusp0I-o

Phần 2 https://www.youtube.com/watch?v=17kHKjOiL1s: