Thursday, July 20, 2023

2968. Thơ Nguyễn Thụy Đan

Nguyễn Thụy Đan

đối-ca chờ sáng

có khi ngỡ dòng đời ngưng-trệ

giữa truyện xưa bố kể lần hồi

những trang cổ-tích rã rời

dư-âm sáng láng gầm trời trần-ai. 

đêm là của ma trơi dĩ-vãng

nỗi bất-an thấp thoáng về hôm

hoa phiền-muộn lặng lẽ đơm

hứng mùa cô-độc trắng trơn tháng ngày.

 

làm sao níu bàn tay khơi diễn

những bóng ma hiển-hiện riêng tôi

tiêu-điều miệng lưỡi con người

bi-ca tôi hát bằng lời gió khuya.

tôi tìm mãi những tia sự thật

lẫn sáo-ngôn tươm tất hư-không

đôi khi. đồng vọng mông-lung

giọng ai cách-tuyệt trùng-trùng bụi tro. 

 

vãn-ca của những vì sao

những đêm thẳm. vời trông ngân-hán

ngậm ngùi từng hữu-hạn trêu ngươi.

điêu-tàn vang bóng cõi lời 

nghe trời thường-tại. nghe tôi hão huyền.

 

tôi vẫn thấy giữa miền dương-thế

nỗi kinh-hoàng. khôn kể nguồn cơn.

loay hoay chữ nghĩa neo đơn.

sao trời mờ tỏ. mộng rờn tang-thương. 

 

những đêm thẳm. lặng dường băng giá.

tôi hằng nghe buồn bã bên tai. 

vãn-ca tự thủa phôi-thai. 

đêm hè thầm thĩ ru hời thiên-thu.