Saturday, August 26, 2023

3008. Ca khúc mới: NHỚ MỘT DÒNG SÔNG Thơ PHẠM CAO HOÀNG VĨNH ĐIỆN phô nhạc Ca sĩ NGỌC QUY

Google images


Ca khúc mới:

NHỚ MỘT DÒNG SÔNG

Thơ PHẠM CAO HOÀNG

VĨNH ĐIỆN phô nhạc

Ca sĩ NGỌC QUY

Hòa âm QUANG ĐẠT.

Bè nữ Nhóm bè Cadillac

 

Hình ảnh về Đà Lạt – Đức Trọng và các hình ảnh khác: Google images • Slide show: Thiên Kim. 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

MUSIC SHEET