Wednesday, August 23, 2023

Trên Kệ Sách Ngu Yên Giới Thiệu Tạp Chí Dịch Thuật Đọc Và Viết Số Mùa Thu 2023, 255 trang.

 

Trên Kệ Sách

Ngu Yên Giới Thiệu

Tạp Chí Dịch Thuật

Đọc Và Viết

Số Mùa Thu 2023, 255 trang.


https://www.academia.edu/105863898/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

M Ụ C  L Ụ  C

- Hội Họa: Diện Mạo Và Khuynh Hướng Đầu Thế Kỷ 21. Dịch Tổng Hợp. 05.

-  Nghệ Thuật Trừu Tượng. Dịch Tổng Hợp. 23

- Bức Tranh Là Gì? What Painting Is. James Elkins. 34

- Ý Nghĩa Của Tranh Trong Các Họa Phẩm. On The Meaning of Painting in Painting Works. Zhiqiang Chen & Yongding Tan. 48

- Thơ: Giới Thiệu Phần Thơ: Chiến Tranh Việt Nam trong tác phẩm Against Forgetting, Twentieth Century Poetry of Witness, Carolyn Forché. 57

- Truyện Ngắn: Câu Chuyện Một Họa Sĩ. The Story of a Painter. Ludmilla Petrushevskaya. 86

- Tiểu luận: Văn Chương Là Gì? What is Literature. Terry Eagleton. 112

- Phản Ánh Triết Học Về Nghệ Thuật và Triết Học Của Nghệ Thuật. Hatice Nilufer Suzen & Nuray Mamur. 137

- Nghệ Phẩm và Nghệ Giả:

- Nghệ Thuật Trừu Tượng Chống Kỳ Thị. Barbara Chase-Riboud. 150

- Bản Ghi Của Một Họa Sĩ. Notes of a Painter. Henry Matisse. 163

- Ý Thức và Diễn Giải Nghệ Thuật: Phân Tích Ký Hiệu Học. Intention and Interpretation in Art: a Semiotic Analysis. Gary Shapiro. 178

- Truyện ngắn: Thần Táo. The Kitchen God. Hiromi Kawakami. 205

- Phỏng Vấn: George Saunders, Zadie Smith thực hiện. 224