Wednesday, September 20, 2023

3036. Thơ ĐẶNG TIẾN Ngọn gió qua vườn

Google image

Ngọn gió qua vườn

Ban mai

Thoáng nhẹ như không như có

Đến từ phương xa ngọn gió

Qua vườn sáng nay 

Gió sẽ đến những vườn ai

Đã từng có ai

Sẽ có ai

Như ta yên lặng nhìn 

Những phiến lá khe khẽ rung

Những nụ những mầm mở mắt ngỡ ngàng

Thời gian như muốn ngưng trong khu vườn nhỏ

Những ngọn gió vô tình ghé thăm

Những ngọn gió từ nơi nao biền biệt

Những nơi ta đã từng đến từng ngả lưng từng yêu từng ngọt ngào từng thất vọng cay đắng

Những ngọn gió qua vườn sáng nay

Một thoáng vui một thoáng buồn một thoáng

Vạn dặm đường xa 

Gió mang về

Gió lại mang đi...

 

Tuổi thơ biền biệt vời xa

Quê cũ biền biệt vời xa

Những bạn bè xưa biền biệt

Mối tình đầu ngày xưa đã chết

Biên cương hành một thời 

Đã mất

Bài thơ ta đọc thủa nào...

 

Ngọn gió qua vườn 

Thoáng chốc.


ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)