Saturday, September 23, 2023

3044. MÙA THU ĐỨC TRỌNG Thơ PHẠM CAO HOÀNG VĨNH ĐIỆN phổ nhạc Ca sĩ NGỌC QUY

Cảm Hứng Đầu Thu, tranh Trương Vũ (2017)


MÙA THU ĐỨC TRỌNG

Thơ PHẠM CAO HOÀNG

VĨNH ĐIỆN phổ nhạc

Ca sĩ NGỌC QUY

Hòa âm QUANG ĐẠT


Đức trọng là cữa ngõ vào Đà Lạt nếu đi từ Sài Gòn lên • Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Tranh Trương Vũ: 2 bức tranh mùa thu • Ảnh các thác nước ở Đức Trọng (Lâm Đồng) và tranh ảnh khác về mùa thu: Google images • Ảnh nhân vật trong câu chuyện: PCH (Đức Trọng, 1974) • Slide show: Thiên Kim. .

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem: