Saturday, October 7, 2023

3056. Thơ NGUYỄN THANH CHÂU Đoản ca mùa thu.

Google images


. hồ thu

 

sương. rơi lấm tấm

mặt hồ lung linh

hồn ai vừa đắm

miên man sóng tình…

 

 

. tóc h

 

sụp trời hiên trưa

em. ngồi chải tóc

sợi luồn theo mưa

bạc lòng thu xưa…

 

 

. chiều muộn

 

đăm đăm cánh nhạn

trắng cả rừng lau

chiều. tôi lẻ bạn

cảm hoài nghìn sau…

 

 

. hồn nhiên

 

thấy chùm bông đỏ

ngắt về tặng em

ơi núm vú nhỏ

khuya. cài trăng lên…