Tuesday, October 17, 2023

3070. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN

Hoàng Xuân Sơn

CÁNH DIỀU HOANG PHI

Đoái thương muôn dặm, tranh Võ Đình 1984


Nguyên thu của một thời con ái

Bỗng một ngày rực rỡ san phi

Em lên tư mã cùng sơn xuyến

Vàng đẹp tuyên xưng một đóa quỳ

 

Mặt trời cho yêu mùa dã chiến

Tơ hồng vướng vít quận lưu ly

Hãy là cỏ mụp mềm sương trắng

Tóc tiên suối bện giữa xuân thì

 

Một ngày nào cho em được nếm

Mật của tinh khôi muối của tình

Đại dương còn thở tràn hơi ấm

Biển dạt dào và cát đinh ninh

 

Ước thề lưu viễn trăng như mộng

Như tranh như thơ bệt bỏng mầu

Em thấy không mắt môi cùng vẽ

Khúc thuận kiều và tiếng hát nâu

 

Tiếng hát lên trời, âm của đất*

Những hồn sơn tịnh níu vai nhau

Để cho sương nắng lồng rất khẽ

Tình hát vu vơ mấy nhịp cầu

 

Một mai qua phà thương tâm bão

Ngọn nắng mùa đưa đã sóng thầm

Thì đất là mạch đời uyên áo

Chôn giấu tình ta một phúc âm

 

h o à n g x u â n s ơ n

16 Oct. 23

 

*Tiếng hát lên trời..., chữ Hoàng Trúc Ly