Monday, October 23, 2023

3080. Thơ NGUYỄN THANH CHÂU hoang mạc. những đoạn rời

Sonoran desert - Source: visitphoenix.com

 

. hoa sa mạc

 

người về. ôm ngực nhớ nhau

ấm ức hồn thơ thất lạc

trời quê tưởng bóng nhương sao

rực. những cánh hồng hoang mạc…


 

. mưa đụng tim

 

ói ăm. chiều buông tàn ảnh

hummingbird đập cánh. im

trơ những đồi trọc. cô quạnh

đợi suốt cơn mưa đụng tim…


 

. hồn thu bạc

 

lá tình nhân rụng bao lần

tiếc. đâu những hồn thu bạc

hương nguyền sớm lạnh sắc thân

nhật. nguyệt. ta buồn chẳng khác…