Sunday, November 5, 2023

3086. Thơ ĐÀO NHƯ Dáng xưa

Google images

Một lần nữa anh trở lại tìm em
hơn sáu mươi năm
Ngàn trùng xa cách
Nước biển vịnh Nha Trang
Còn giữ mãi màu xanh
Anh trở lai
một mình thôi em ạ
Một bóng một hình
Giữa muôn vàn lớp sóng
Những con chữ, ngày xưa
Hai đưa mình dụm đầu vào nhau ôn lại bài cũ
Nay cũng bỏ anh đi
Trường Võ Tánh hôm nay không còn nữa
Anh cảm thấy cô đơn 
Ngước nhìn trời đầy sao
Anh cố tìm em
Không có vì sao nào, có
Đôi mắt quạ
Đẹp như Nguyệt của anh
Đã hơn sáu mươi năm
Hằng đêm
Em hiện về giữa muôn vàn tinh tú
Và anh luôn vẫn đợi
Một thoáng Nguyệtxưa trở lại trần.
 
ĐÀO NHƯ
October 6, 2022