Thursday, November 23, 2023

3117. nguyễn thanh châu những đoạn tình rời ngũ ngôn

Google images

 

. khi em xa

 

nụ xương rồng đã nhú

khuya. vệt đỏ sừng trăng

thiên lũng cuồng gió hú

em xa. lòng giá băng

 

em xa. niềm khốn quẩn

lụn đời những cuộc say…

 

. đêm thắp nến

 

thắp lên em ngọn nến

soi lấy duyên nghiệp ta

đã buông theo lưới nhện

trùng trùng. nỗi xót xa

 

thầm thầm. những chân bước

rong ruổi thềm nguyệt phai…

 

. dấu tình phai

 

như từng sợi sắc. không

tóc em dài mấy thủa

ta ngồi đợi bến sông

ráng chiều phơi áo lụa

 

dấu tình phai mắt úa

thương những hồn thu. xa…

 

. bóng trăng lu

 

trăng lu cài bóng cửa

biết em về. hay chưa

điếu thuốc châm chút lửa

phả ấm hơi hướm xưa

 

thở ấm đời lạnh bạc

lần nữa thôi. cũng đành…

 

. bài vô đề

 

em như trời nguyệt thực

ụp xuống đời ta. đêm

những lọn tóc nhung mềm

siết dần vòng oan nghiệt

 

đắm rồi lòng sinh diệt

tình như có. mà không…


nguyễn thanh châu