Friday, November 24, 2023

3119. ĐINH TRƯỜNG CHINH Pháp Danh của Bố tôi.


Thầy Tuệ Sỹ và Bố tôi có một tình bạn lâu bền, từ những ngày xa xưa ấy… Cho đến cuối đời, Bố còn mang theo một kỷ niệm ân tình. Nghe kể rằng Ôn chỉ ban pháp danh không trên 8 người trong dặm đường lữ thứ tu hành, thì Bố tôi là một. Trong phòng làm việc, Bố tôi còn dán mẫu giấy “ngày quy y với Thầy Tuệ Sỹ tại chùa Già Lam, 11.6.2010”.

Bố tôi mất , với pháp danh Quảng Thái, do Thầy đặt cho.


 

Hôm qua, Thầy Tuệ Sỹ tròn 78 tuổi.

Nhớ những sáng năm xưa cùng gia đình lên chùa Già Lam. ngồi trong góc phòng của Thầy. Thời ấy, những năm 80’s, chúng tôi đã đến thăm với một nỗi lo sợ, bấp bênh… Đó là thời gian Thầy vừa thoát án tử hình và bị quản thúc tại chùa…

“trầm luân từ buổi ban sơ
thân sau ta vẫn bơ vơ bụi đường …”
(TS)

đinh trường chinh
2.2021