Saturday, December 2, 2023

3137. Photography: SCIBILIA, SƯƠNG MÙ CUỐI THU - Photo by Phạm Cao Hoàng

SCIBILIA
sương mù cuối thu


Photo by Phạm Cao Hoàng
Scibilia, 12 tháng 2 năm 2023
Tặng Nguyễn Hữu và Hoàng Kim Chi.
Nơi đây đã từng in dấu chân các bạn.Xem tiếp...