Sunday, December 17, 2023

3162. PHOTOGRAPHY Từ Đà Lạt đến Washington, DC • Photo by Nguyễn Hữu

 

TỪ ĐÀ LẠT ĐẾN
WASHINGTON, DC
Photo by Nguyễn Hữu


Hồ Xuân Hương (Đà Lạt) - Ảnh Nguyễn Hữu, 4.2022

Điện Capitol (The United States Capitol)
Ảnh Nguyễn Hữu, 11.2023

Đài tưởng niệm Washington (Washington Monument)
Ảnh Nguyễn Hữu, 11.2023

Đài tưởng niệm Lincoln (Lincoln Memorial)
Ảnh Nguyễn Hữu, 11.2023

Tòa Bạch Ốc (The White House)
Ảnh Nguyễn Hữu, 11.2023