Tuesday, December 19, 2023

3165. GIÁNG SINH Ở JÉRUSALEM (NOËL À JÉRUSALEM) Sáng tác và trình bày: ENRICO MACIAS.



GIÁNG SINH
Ở JÉRUSALEM
NOËL À JÉRUSALEM

Sáng tác và trình bày:
ENRICO MACIAS
(Ca nhạc sĩ người Pháp gốc Algérie)

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: