Tuesday, December 26, 2023

3179. Thơ TRỊNH Y THƯ Tháng Chạp

Tranh Nguyên Khai

 

1.

Tháng Chạp

     Ngày thoi thóp

          Vòm phong rũ rượi bóng hương khê.

 

2.

Tháng Chạp

     Đàn chim thiên di xuôi nam

          Để lại đêm tối trăng cùng tiếng hát nỉ non.

 

3.

Tháng Chạp

     Mưa ký ức

          Vẫn dội về tầm tã những hoài vọng tang thương.

 

4. (Tặng Janine)

Tháng Chạp

     Giọt lệ nóng lăn tròn những nhiễu nhương

          Lời ai điếu không đủ tỏ khúc nôi ngày chia biệt.

 

5.

Tháng Chạp

     Bóng tối chưa quen mặt trần gian

          Đã biệt mù vội vã chìm sâu trong huyền tẫn.

 

6.

Tháng Chạp

     Tiếng núi ngàn gió chướng

          Gào rú trong đêm thâu. Vật vã.

 

7.

Tháng Chạp

     Không hẹn cùng tan biến cả

          Chỉ còn những đám mây trắng lững lờ trôi.

8.

Tháng Chạp

     Ôi mưa mau

          Chỉ đủ run bờ môi ướt.

 

9.

Tháng Chạp

     Chỉ còn ta ở lại bên hiên vắng

          Ngậm ngùi chợt nhớ lại thêm một lần tiễn biệt.

 

10.

Tháng Chạp

     Bàn tay tê cóng

          Lần mò tìm một lối về u cư.

 

Trịnh Y Thư