Saturday, December 30, 2023

3186. THƯ GỬI MẸ Thơ PHẠM CAO HOÀNG • VĨNH ĐIỆN phổ nhạc • Ca sĩ NGỌC QUY.

Phạm Cao Hoàng - Photo by Minh Lân (1999)

 

THƯ GỬI MẸ
thưa mẹ, con đang ở Trạm Hành
trời đang mùa rét lạnh căm căm
cuối năm vượn hú trên kè đá
con hát nghêu ngao hát một mình
...
VĨNH ĐIỆN phổ nhạc từ bài thơ CUỐI NĂM Ở TRẠM HÀNH của Phạm Cao Hoàng. 

Hòa âm: QUANG ĐẠT • Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Tranh ảnh về Trạm Hành, Cầu Đất và các tranh ảnh khác: Google images • Slide show: Thiên Kim • Bài thơ (CUỐI NĂM Ở TRẠM HÀNH, 1972) được phổ thành ca khúc THƯ GỬI MẸ vào năm 2022. Trạm Hành là cửa ngõ vào Đà Lạt nếu đi từ Đơn Dương lên.

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem: