Tuesday, January 16, 2024

3210. ĐÓA HOA HỒNG TRONG TUYẾT Thơ PHẠM CAO HOÀNG Phổ nhạc VĨNH ĐIỆN Ca sĩ NGỌC QUY.

The rose in the snow - Google images


ĐÓA HOA HỒNG TRONG TUYẾT

Thơ PHẠM CAO HOÀNG

Phổ nhạc VĨNH ĐIỆN

Ca sĩ NGỌC QUY

Hòa âm LÊ QUANG ĐẠT

 

Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Hình ảnh về bão tuyết ở miền đông Hoa Kỳ: Google images• Ảnh nhân vật trong câu chuyện: MP • Slide show: Thiên Kim. Bài thơ (viết năm 2021) được phổ nhạc vào năm 2022.

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem: