Thursday, February 8, 2024

3237. Ca khúc mới: GIÃ TỪ NĂM CŨ • Thơ Phạm Cao Hoàng • Vĩnh Điện phổ nhạc • Ca sĩ Ngọc Quy.

Potomac river - Google images


Ca khúc mới

GIÃ TỪ NĂM CŨ


Thơ Phạm Cao Hoàng

Vĩnh Điện phổ nhạc

Ca sĩ Ngọc Quy

Hòa âm Quang Đạt

 

Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Hình ảnh: Google images & PCH photos • Slide show: Thiên Kim • Bài thơ được viết và phổ nhạc vào năm 2023.


Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:


MUSIC SHEET