Tuesday, February 20, 2024

3254. Thơ TRẦN HUIỀN ÂN Trăng mười sáu.

Google images

Ai đem áo lụa buồn phơi gió?
Mười sáu trăng tròn nghiêng tóc mây
Mười sáu trăng xanh trong mắt biếc
Mười sáu trăng hồng trên đôi môi…
 
Mười sáu thuyền đơn chưa ghé bến
Áo trắng theo dòng trải mộng mơ
Rằm đã phai tàn theo ánh nến
Mười sáu, vầng trăng riêng của Thơ.
 
Mười sáu, người đi cho nắng ấm
Đồng nội thơm mùi lúa trổ bông
Trăng sẽ treo cao đồi Nhạn Tháp
Sáng ngời, sáng mãi suốt thu đông.
 
Mười sáu, nhìn xa … xa bốn hướng
Đá Bia mờ ảo ánh chiều rơi
Mã Võ cao đầu rung sương sớm  
Sông dài biển rộng sóng trùng khơi…
 
Mười sáu… đường lên tuổi trưởng thành
Vầng trăng soi nét chữ đan thanh
Trên trang giấy thoảng màu mê hoặc
Ngòi lá tre non tỏa đậm cành…
 
TRẦN HUIỀN ÂN