Wednesday, March 6, 2024

3276. Thơ Đào Như - Hoàng Xuân Sơn - Đặng Tiến.

Google images

ĐÀO NHƯ
Năm Tháng Ở Quê Người
 
Tháng giêng lưu lạc
Khe cửa gió thì thầm
Minh ta với đèn khuya  
                                          
Tuyết rơi mù trời,
không thấy thôn
không thấy nhà
Đêm lạnh quanh ta
 
Đêm giao thừa
Kéo chăn đấp ấm
tấm thân suy tàn
Nằm hướng nào cũng khó ngủ
 
Tết con cháu ở xa
Ra vào chỉ có                                                         
Hai vợ chồng già
                  
Chiều hôm lạnh
Có ông già chống gậy
Ngước nhìn trời mây
                                                         
Anh sẽ về thăm Em
Xóm Động
để nghe nước chảy
Dưới chân cầu Hà Thanh...
 
ĐÀO NHƯ
 
HOÀNG XUÂN SƠN
Sinh Linh

Viết là một lối đùa chữ
Có gì to tát mãi đâu
Trường sơn kia còn bỉ thử
Nặn đâu ra một chút màu

Nên quan san là mầu đẹp
Ngợp ngời trong nỗi chia xa
Thì phố phường xin chật hẹp
Để cửa được ngụ cùng nhà

Bây giờ tự nhiên kiệm lời
Thơ thẩn mỗi lúc cụt ngủn
Cứ giống như người hụt hơi
Thở hay than đều lụn vụn

Như mình nhỏ ri nhỏ rí
Một hột cải giữa vườn tình
Luống đất nằm sưng quai bị
Mà sao trời chợt thất tinh

Ngón tay bắc đẩu mờ tỏ
Không ai chỉ trỏ đường về
Ngọn hải đăng ngoài bến cảng
Một lần thủy táng hoang tê

Ờ thôi con mắt đom đóm
Ghiền thơ như nghiện người tình
Hai câu. ba câu. một chữ
Yêu người gột hết sinh linh.

h o à n g x u â n s ơ n
21.fev.24 

ĐẶNG TIẾN

Trở Về

 

[Anh bảo là trở về có lẽ là lần cuối để bốc mộ cho mẫu thân. Nếu không…]

-----

Vẫn biết là cổ tục

Có thể ai đó khó sẻ chia

Nhưng không thể, không thể

Đường xa vạn dặm trở về

 

Nơi cố hương ngằn ngặt

Mộ mẹ chưa yên

Con về cát táng...

Nhà ta ở miền Bắc

 

Thế cuộc xoay vần bình địa ba đào

Phiêu dạt vào Nam

Một lần xa cố hương biền biệt

Mẹ ra đi

 

Cha nằm nơi đất Bắc

Chết vẫn chia lìa

Sóng gió bất kì

Chiến địa không còn nhưng lòng người vẫn chia li

 

Thêm một lần con li hương

Mẹ một mình nằm lại

Cánh bèo mặt nước lênh đênh

Cha một nơi

Mẹ một nơi

Con bằn bặt góc biển chân trời...

Ơn giời còn có hôm nay

Ngày trở lại

Thay nhà mới…

 

Mẹ ơi!

Nhân sinh như ánh chớp

Như có mà như không

Cha mẹ chưa đoàn tụ

Nỗi buồn theo con tận cuối đời

 

Nơi góc biển chân trời

Nửa vòng trái đất

Chiều cố hương

Ngậm ngùi xót thương

Chiều cố hương

Mộ mẹ khói vương

Ai làm cho khói lên trời

Mưa rơi xuống đất cho người biệt li?

 

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)