Friday, March 22, 2024

3299. BÊN TRỜI TUYẾT LẠNH Thơ PHẠM CAO HOÀNG Phổ nhạc VĨNH ĐIỆN Ca sĩ NGỌC QUY

Photo by PCH - 16.1.2024

BÊN TRỜI TUYẾT LẠNH

Thơ

PHẠM CAO HOÀNG

Phổ nhạc

VĨNH ĐIỆN

Ca sĩ

NGỌC QUY

Hòa âm

QUANG ĐẠT

Tranh:

Đinh Cường, Trương Vũ, Đinh Trường Chinh

Các tranh ảnh khac:

Google images & PCH Photos

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=EnwYBEN-iRw