Wednesday, March 27, 2024

3304. Thơ ĐINH CƯỜNG Đêm trở lại Dran.

The artist at work: Họa sĩ/Thi sĩ Đinh Cường
Photo by PCH - Virginia, 22.10.2012

tặng Phạm Cao Hoàng,
một thời dạy học ở Trạm Hành
 
Đêm trở lại Dran phố chợ lên đèn
rừng thông đứng ngóng mây về che phủ
vườn su xanh đâu không thấy
vườn su xanh và Th. buồn thiu
 
ngang qua Lạc Lâm một thời rẫy bái
đồi Golgotha thánh giá trắng trên cao
tháng mười một gió từng cơn lạnh
trời xanh đen ửng rạng mấy vì sao
 
mấy mươi năm dấu ngựa thồ đã mất
làm sao tìm mấy bậc thềm rêu
căn nhà gỗ có người đứng ngóng
gã thanh niên lang bạt kỳ hồ
 
đêm qua đèo Dran ngang ga Đa Thọ
ngọn đèn bão nào đốm sáng âm u
ôi một thời đường xe lửa răng cưa
tiếng rít sắt cuối cùng và nụ hôn rừng núi … 

Virginia, 16 December 2013
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)